Seminar om kunstnerisk byudvikling

SAMSKABELSE, FINANSIERINGSMULIGHEDER OG KVALITET I KULTURPROJEKTER
Der tales meget om samskabelse, men hvordan gøres  det i praksis? Hvornår vil borgere gerne inddrages – og hvordan? Hvordan kan kunstnere inddrages som en ressource?
Seminarets oplægsholdere ser vi på, hvordan de kommunale rammer kan inspirere til at skabe nyt og kommer med input til at vende den lokale kulturproduktion på hovedet.

Arrangementet er henvendt til ansatte i kommunernes kulturafdelinger og kommunale arrangementsafdelinger (andre interesserede er velkomne). Oplægsholderne er kunstnere og kulturaktører, der arbejder aktivt med borgerinddragelse og finansiering af kunst- og kulturprojekter. Deltagerne vil gå fra seminaret med konkrete metoder og idéer til at producere samskabende kunst- og kulturprojekter i byens rum.

Arrangører og oplægsholdere    
Det danske producerende ensemble Lydenskab. New Yorker ensemblet Decoda, Thea Vesti, kulturentreprenør og musiker og Jesper Kofoed-Melson fra organisationen GivRum.

Indhold  
Seminaret handler om at bringe hele den kulturelle fødekæde i spil gennem arbejde med professionelle kunstnere, kommunens     lokale aktører og borgere.
 Oplægsholderne giver metoder til at skabe synergi mellem udefrakommende kunstnere, specifikke borgergrupper og lokale kunstnere. Der gives eksempler på borgerinddragelse, som har skabt liv i områder og bygninger, der var henlagt til forfald og på samskabelse med udsatte samfundsgrupper.
Vi ser på balancen mellem at sætte frie rammer til et indhold, man ikke kender og de kommunale politisk bestemte ønsker om at bestemme et indhold.
Der vil være en gennemgang af finansieringsmuligheder i forhold til at indtage midlertidige bygninger og lave kulturprojekter.

Seminaret vil vise cases og konkrete metoder af kunstnere og kulturentreprenører med stor erfaring i at arbejde med borgerinddragelse.

Arrangør    
Ensemblet Lydenskab arbejder utraditionelt med den kunstneriske produktion, hvor det tværkunstneriske samarbejde og mødet med nye publikumsgrupper altid er i fokus. Lydenskab spiller både på etablerede scener, som på Det Kongelige Teater og de klassiske musikfestivaler og i støvede projekter på nye scener i yderkommuner. Lydenskab indtager nedlagte rådhuse, fængsler og tomme butikker og laver midlertidige koncertsale i samarbejde med byens kulturaktører, kunstnere og kreative skoler. Lydenskab arrangerer Seminaret om Kunstnerisk Byudvikling som en del af projektet Reach me! der skaber en koncertrække for specifikke    publikumsgrupper i samarbejde med søsterensemblet Decoda, NY og Berliner Philharmoniker Jesper Busk Sørensen.

Oplægsholder Jesper Kofoed-Melson fra organisationen GivRum 
 
GivRum er en non profit organisation, der giver liv til tomme bygninger og offentlige pladser. GivRum udvikler byer i fællesskab og vender op og ned på dansk byudvikling ved at lade borgernes egne ønsker og behov være i  centrum, når byomdannelser sættes i gang. I fællesskab sættes der nye standarder for vores byer!
Udover at give liv til tomme bygninger og offentlige rum sætter GivRum den brugerdrevne byudvikling på dagsordenen med deres Think Space konference og den internationale kultur- og byudviklingsfestival City Link Festival.

Oplægsholder Thea Vesti
Udover et aktivt arbejde som koncertguitarist, bl. a. i Ensemblet Lydenskab og i Den Danske Guitarkvartet, underviser Thea Vesti i entreprenørskab på Det Jyske Musikkonservatorium og er ansat som kulturkonsulent i Odder Kommune med udvikling af kulturproduktion for et nyt kulturcentrum i byen,  det nedlagte hospital, nu kaldet VitaPark.
 Thea Vesti har en lang række af tværkunstneriske produktioner bag sig, blandt andet som drivkraft i Kulturmetroen Horsens, og har en forkærlighed for at arbejde med kunstproduktioner i samarbejde med kommunerne. Thea er medejer af firmaet Samskab.

Oplægsholder Decoda
New Yorker ensemblet DECODA er fast tilknyttet Carnegie Hall i New York. Ensemblet har specialiseret sig i innovative og nyskabende koncertformer, hvor formidlingen af musikken og engagementet er i centrum. Decoda arbejder blandt andet med projekter, hvor indsatte i USA’s fængsler lærer at komponere og spille kammermusik. Et arbejde, som de netop har præsenteret i Det Hvide Hus og altså nu på Godsbanen i Aarhus.

Program
10-11.15
Udvikling i mødet mellem kunstnere og borgere
Hvordan sætter vi rammen for at udvikle meningsfuldt nyt?
Casefremvisning fra VitaPark, Odder Kommune

11.30-12.30
Byens potentiale
Om at skabe borgerinddragelse i byens rum. Ibrugtagning og finansiering af borgere og kunstneres indtagelse af tomme bygninger.
Casefremvisning fra Prags Boulevard 43, Københavns Kommune.

12:30-13.00
Frokost

13:00-14:00
Arbejde med specifikke målgrupper
Om at bruge kunstnere til at skabe stærkere fællesskaber og løfte arbejdet med udsatte grupper eller andre borgere vi gerne vil inddrage i byens kulturliv.
Cases: Decodas præsentation af arbejdet med indsatte i USA’s fængsler.

14:00-15:00
Koncert med ensemblerne Decoda og Lydenskab med fremvisninger af eksempler på publikumsinddragelse.

Praktisk    
Tidspunk: 15. april 2016
 kl. 10-15
Frist for tilmelding er 1. april 2016.
Tilmelding modtages på mail: Kontakt@Lydenskab.dk
Frokost er inkluderet. Er du vegetar, så skriv det i tilmeldingsmailen.
Seminaret koster 500 kr. pr deltager.
Indbetales ved tilmelding på kontonummer: 
Reg.nr.: 5072. Konto nr.:1200819
eller ved indbetaling på nemkonto tilknyttet CVR: 34541949
OBS: Noter kommunen og dit navn ved indbetaling.

Sted 
Godsbanen, Remisen
Skovgaardsgade 3-5
8000 Aarhus C

Kontakt
Arrangør: Lydenskab
T   28 57 10 35
Kontakt@Lydenskab.dk
www.Lydenskab.dk

 

AAK_02_venstre_70_cmykKunstfonden_LOGO_small_JPG