Reach Me! Workshops for og med børn på folkeskoler i Aarhus Vest

Lydenskab og Decoda laver i samarbejde med Aarhus Musikskole workshops med ny musik for og med børn på tre skoler i Aarhus Vest. Deltagerne er fire klasser fra Katrinebjerg Skole og Tovshøjskolen samt strygerorkestret Musiksak på Hasle skole.

Workshop ‘sene er bygget op omkring de tre vindende værker fra Rech Me! Call. De vindende værker er skrevet af Edward Henderson, UK, Santa Bušs, LVA og Filip C. Melo, SE/DK.

Børnene bliver sammen med de professionelle musikere fra ensemblerne medskabere i værkerne og vi udforsker værkernes interaktive forhold mellem dem der lytter og dem der spiller. Alt foregår med udgangspunkt i lysten til at skabe og lege med instrumenter og lyde og ud fra hver elevgruppes forudsætninger.

“Projektet er støttet af Dansk Komponist Forenings Produktionspulje, KODA´s Kulturelle Midler, Kulturudviklingspuljen i Aarhus og Statens Kunstfond”

dkf_prodpulje_foto_final-01Kunstfonden_LOGO_small_JPG

AAK_02_venstre_70_cmyk